قاب پروژکتور مدل خیابانی 150W

قاب پروژکتور مدل خیابانی 150W